Afschrijven en afschrijvingskosten ondernemers
16 maart 2023 
1 min. leestijd

Afschrijven en afschrijvingskosten ondernemers

Als ondernemer is de kans groot dat je investeringen doet en bepaalde bedrijfsmiddelen nodig hebt om je beroep uit te oefenen. Denk hierbij aan machines, voertuigen en gebouwen. Maar ook computers, gereedschap en telefoons kunnen hieronder vallen. Dit zijn duurzame gebruiksmiddelen die je, over het algemeen, langer dan een jaar in je bedrijf gebruikt.

Wat is afschrijven?

Wanneer je een duurzaam bedrijfsmiddel koopt en de aanschafwaarde meer dan €450,- (exclusief btw) bedraagt, mag je de aanschaf niet in één keer in de kosten van je boekhouding verwerken. De kosten van het duurzame bedrijfsmiddel moeten gespreid worden over de levensduur van het apparaat. Dit noem je afschrijven

Hoe werkt afschrijven en bereken je de afschrijving?

Laten we uitgaan van de aanschaf van een computer van € 1.000 op 1 oktober van een jaar. De aanschaf van deze computer wordt op de balans (een overzicht van je bezittingen en schulden) opgenomen als een bezitting (onder de vaste activa). 


Wettelijk is vastgesteld dat de afschrijving maximaal 20% per jaar van de aanschafkosten van het bedrijfsmiddel mag bedragen. 

N.B.: voor goodwill en voor onroerend goed geldt een afschrijvingspercentage van maximaal 10%.

Daarnaast moet je ook rekening houden met de restwaarde, deze kan niet afgeschreven worden. 

Stel dat de restwaarde € 100 is. Dan bedraagt de afschrijving over het eerste jaar: 

De aanschafwaarde minus de restwaarde,

gedeeld door 60 maanden (5 jaar) 

maal 3 maanden (€1000-€100= 900/60*3) = €45,-

Je houdt er in dit geval rekening mee dat je de computer het eerste jaar slechts 3 maanden, per 1 oktober, in gebruik hebt. De afschrijving voor het tweede, derde, vierde en vijfde jaar kun je wel over 12 maanden afschrijven. 


De afschrijving per jaar is dan:

De aanschafwaarde minus de restwaarde,

gedeeld door 60 maanden (5 jaar) 

maal 3 maanden (€1000-€100= 900/60*12) = €180,-


In het laatste jaar moet er nog over 9 maanden worden afgeschreven. 

Deze manier van afschrijven wordt lineaire afschrijvingsmethode genoemd. 

Wat gebeurt er met deze afschrijving in je boekhouding?

Het afschrijvingsbedrag wordt op de balans in mindering gebracht op de waarde van de computer en op de resultatenrekening zie je het bedrag terug als afschrijvingskosten waarmee je winst wordt verlaagd en je uiteindelijk minder belasting betaalt. 

Uitzondering op de regel

Ben je startend ondernemer? Dan mag je willekeurig afschrijven. Dit betekent dat je gedurende je eerste jaren (zolang je gebruikmaakt van de startersaftrek) zelf mag bepalen hoeveel je per jaar afschrijft. Je hoeft je dan dus niet aan het minimum van 5 jaar te houden.


Over de schrijver
Zoals als ik me kan herinneren, heb ik iets met cijfers gehad en vond ik het leuk om met geld om te gaan. Al op mijn 8ste huurde ik een plekje op braderie van Ter Aar om mijn zelfgemaakte oorbelletjes en andere sieraden te maken. Aan het einde van de dag kwam het leukste moment: geld tellen. Ik schreef keurig op wat ik verdiend had. Welke kosten daarvoor gemaakt waren en wat ik daaraan over gehouden had. In feite was ik een resultatenrekening aan het maken. In eerste instantie dacht ik dat iedereen op bezig was met de financiën, maar dat bleek in de praktijk niet te zijn. Ik ben in verschillende branches actief geweest, van de maakindustrie tot aan psychologisch advies en zelfs Keurmeester magazijnstellingen staat op mijn c.v. De rode draad in mijn carrière zijn altijd de cijfers en het contact met mensen geweest. Mijn laatste baan in loondienst was bij een groot accountantskantoor. Er kwam een nieuw beleid waardoor er nauwelijks tijd was om met de klanten in gesprek te gaan. De cijfers met de ondernemers verbinden door deze met hen door te nemen, zie ik juist als toegevoegde waarde en belangrijk. Wanneer je niet meer achter wat je moet doen kunt staan, is het tijd om te gaan. En dat is wat ik heb gedaan. In 2013 ben ik gestart met D-Ly met een paar klanten. Door te netwerken en zoveel mogelijk kennis te delen, werd de klantenkring steeds groter. In die tijd dacht ik ondernemers het beste te kunnen helpen door de boekhouding voor hen te doen. In die gedachte kwam verandering toen ik in aanraking met Moneybird kwam. Een boekhoudprogramma dat zich niet richt op de boekhouder/accountant maar op de ondernemer. Moneybird maakt het heel gemakkelijk om zelf de administratie bij te houden. Door zelf direct toegang te hebben tot de boekhouding is de ondernemer minder afhankelijk van een boekhouder. Verder helpt het zelf boekhouden bij het krijgen van inzicht in de cijfers. Iets waar steeds meer ondernemers behoefte aan hebben. Toevallig kwam de accountant die het adviseursprogramma voor Moneybird aan het opzetten was op mijn pad. Ik mocht meedoen aan de pilot en zo ben 1 van de eerste Moneybird Adviseurs geworden. Vanaf dat moment ben ik me volledig gaan richten op de samenwerking met de klanten in Moneybird Inmiddels zijn we weer een aantal jaren verder. D-Ly is de D-Ly Boekhoudacademie geworden. Naast de samenwerking met onze klanten in Moneybird, verzorgen we ook trainingen, waarbij 3 stappen te onderscheiden zijn. Het begint bij een up-to-date belasting-proof boekhouding, vervolgens de cijfers leren te begrijpen en de laatste stap is de cijfers in te kunnen zetten om jouw doelen te behalen. Een andere ontwikkeling is dat ik niet meer alleen werk. Ik ben erg blij en trots op de mensen met wie ik samen mag werken. Sinds begin 2022 hebben we het NOAB keurmerk verkregen. Hierdoor wordt ons netwerk en toegang tot nog meer kennis en kunde groter. Natuurlijk is niet alles in de afgelopen jaren van een leien dakje gegaan. Maar ook dat is ondernemerschap: voor problemen of tegenvallers oplossingen verzinnen. Ik voel me heel gelukkig in het ondernemerschap, wat het me gebracht heeft en hoe ik daarin voor anderen van betekenis mag zijn.
Reactie plaatsen