Privacyverklaring D-Ly Boekhoudacademie

In deze privacyverklaring lees je hoe ik omga met de bescherming van je persoonsgegevens. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik. Ook hoe lang ik gegevens bewaar en hoe ik ze beveilig. Daarnaast leg ik uit wat je rechten op het gebied van je privacy zijn.

Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op via info@d-ly.nl

 

Wie is wie? 

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt mijn eenmanszaak D-Ly, gevestigd aan het Vosholplein 11
2461AA te Ter Aar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op nummer 62219286 bedoeld.

 

Lees je ‘je’ of ‘jouw’ dan bedoel ik jou als bezoeker van mijn website, als abonnee van mijn nieuwsbrief, of als je klant bij mij bent of wilt worden. In al die gevallen kan ik persoonsgegevens van je vastleggen waarvoor ik verantwoordelijk ben.

 

Artikel 1 Doeleinden en gegevens:

Wat verzamel ik, wat gebruik ik en voor welk doel?

 

a: als je mijn nieuwsbrief wilt ontvangen
Als je je hiervoor hebt aangemeld en/of als je klant bij mij bent en je naam en e-mailadres hebt gegeven, dan ontvang je mijn e-mailnieuwsbrief. Bij de aanmelding voor mijn nieuwsbrief geef je mij toestemming om deze gegevens hiervoor te gebruiken. Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderin elke nieuwsbrief.

b: als je mijn website bezoekt – welke cookies plaatst mijn website?
Mijn website houdt algemene bezoekersinformatie bij. Als jouw browser je IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan gebruik ik die voor de statistieken van mijn website en om de werking van mijn website gebruikersvriendelijker te maken. Dit doe ik vanuit het zakelijke belang om mijn website zo goed mogelijk af te stemmen op het websitebezoek.

Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht wordt, welke pagina’s er bezocht worden en waar bezoekers de pagina verlaten, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt.

Mijn website plaats hiervoor cookies. Lees in mijn cookieverklaring welke cookies dit zijn.

c: als je contact met mij opneemt en nog geen klant bent
Als je contact met mij opneemt via e-mail of telefoon, dan leg ik jouw contactgegevens vast. Dit kunnen jouw naam, telefoonnummer of e-mailadres zijn. Dit doe ik met het doel om je antwoord te kunnen geven op je vragen, een afspraak te kunnen maken, informatie of je een offerte te kunnen sturen. Als je vervolgens klant bij mij wordt dan leg ik je gegevens voor dat doel vast.

d: als je klant bij mij bent
Als je klant bij mij bent, dan leg ik je naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, kamer van koophandel nummer, btw-nummer, BSN nummer, bankrekeningnummer, nationaliteit, geboorteplaats. Ook geef je mij toegang tot je boekhoudpakket, of heb je mij gemachtigd om aangifte te doen via de website van de Belastingdienst. Hierdoor heb ik inzicht in je financiële positie van je bedrijf, of het loon dat je jezelf uitkeert. Als je zakelijk een auto rijdt, kan het zijn dat ik ook je kentekengegevens en reisrittendeclaraties van je ontvang.
Deze gegevens heb ik nodig om de overeenkomst met je te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld het adviseren over financiële zaken, je deelname aan cursussen of het doen van je boekhouding en/of aangifte.


Ik leg deze gegevens daarnaast voor de volgende doelen vast:

–  om met je te kunnen communiceren over de diensten die ik je aanbied;

–  om je offertes of facturen te kunnen sturen;

– om je informatie te kunnen sturen en aanbiedingen te kunnen doen;

–  om vorderingen te innen;

–  om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

 

Ook bewaar ik een kopie van je identiteitsbewijs op een veilige plek. Dit moet ik doen vanuit een wettelijke plicht, onder andere vanuit de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

e: voor mijn administratie
Daarnaast ben ik wettelijk verplicht om voor de belastingdienst een administratie bij te houden. Dit zorgt er voor dat ik ook persoonsgegevens vastleg van mijn klanten. Dit zijn de volgende gegevens: naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, kamer van koophandel nummer, btw-nummer en bankrekeningnummer

f: als je mijn Facebook pagina bezoekt

  • Als je mijn facebook bedrijfspagina bezoekt, dan ben ik daar gezamenlijk met Facebook verantwoordelijk voor. Ik ontvang van Facebook op anonieme basis informatie over het bezoek van mijn pagina. Facebook plaatst hiervoor cookies of andersoortige technologieën. Als je op mijn Facebook pagina reageert op berichten, mij vragen stelt of bijvoorbeeld een bericht liked, dan verwerk ik die gegevens ook van je. Lees ook de privacyverklaring van Facebook om informatie te krijgen hoe Facebook met je privacy omgaat.

 

 

Artikel 2 met wie deel ik je gegevens?
Het kan zijn dat ik je gegevens met anderen moet delen om te kunnen te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld voor een strafrechtelijk onderzoek. Dan deel ik alleen die gegevens die ik moet delen.

In geen geval verkoop ik je gegevens aan derden, zoals andere bedrijven.

Daarnaast maak ik gebruik van derde bedrijven die in opdracht van mij persoonsgegevens van mijn klanten of nieuwsbriefinschrijvers vastleggen. Dit zijn de volgende bedrijven:

-Active Campaign
-Google Analytics

Met deze bedrijven heb ik goede afspraken gemaakt over de beveiliging en geheimhouding van deze gegevens en deze vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. 

Facebook, Google Analytics en Active Campaign zijn buiten de Europese Unie gevestigd en daarom gaan je naam en e- mailadres buiten de EEG/EU. Facebook en Mailchimp zijn aangesloten bij EU-US privacy Shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens. Meer informatie is te lezen via: https://www.privacyshield.gov/welcome. Ook ben ik bezig met het afsluiten van standard contractual clauses met deze bedrijven.

Artikel 3. Hoe lang bewaar ik je gegevens?
Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ik het heb vastgelegd, of welke termijnen ik van de wet moet aanhouden. Voor mijn administratie en de bijbehorende facturen geldt wettelijk een bewaartermijn van 7 jaar.

Artikel 4. Hoe heb ik je gegevens beveiligd?
Ik doe mijn best om de gegevens die ik heb verzameld te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik. Ik heb daarom diverse beveiligingsmaatregelen genomen die passen bij het soort gegevens dat ik opsla. Hieronder lees je voorbeelden van maatregelen die ik heb genomen:

  • Ik heb mijn website beveiligd met een ssl- certificaat (HTTPS );
  • Ik maak gebruik van sterke en unieke wachtwoorden;
  • Als dit mogelijk is dan maak ik gebruik van twee stappen verificatie bij het inloggen;
  • Met mijn leveranciers en mijn personeel heb ik ook goede afspraken gemaakt over de beveiliging van jouw gegevens;
  • Ik maak gebruik van versleutelde communicatie met de belastingdienst: certificaat via de overheid;
  • Back up op verschillende plekken;
  • VPN verbinding op computer, telefoon en tablet.

 

Artikel 5. Wat zijn jouw privacyrechten?
Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen als deze niet correct of onvolledig zijn. Ook mag je mij vragen om het vastleggen van je persoonsgegevens te beperken of bezwaar maken tegen het feit dat ik gegevens van je vastleg.

Als ik gegevens van je heb vastgelegd op basis van toestemming, dan kan je die toestemming altijd intrekken. Het intrekken van de toestemming voor de nieuwsbrief kan je doen met de afmeldlink die je onderaan elke nieuwsbrief vindt.

Als je gebruik wilt maken van een van jouw rechten? Stuur in dat geval een e-mail naar info@d-ly.nl

Je hoort daarna zo spoedig mogelijk van mij. Ik check wel eerst of het verzoek wel echt van jou komt. Dit kan ik doen door een kopie paspoort van je te vragen. Wel raad ik je dan aan om de pasfoto en BSN nummer te verwijderen en het doel waarvoor je de kopie verstrekt hierop te schrijven.

 

Artikel 6. Wat kun je doen als je een klacht hebt? 

Als je een klacht hebt hoe ik met je privacy om ben gegaan, dan hoor ik het eerst graag van je. Dan kan ik je klacht onderzoeken en kan ik samen met je naar een oplossing zoeken. 

Uiteraard heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Artikel 7. Wat ik doe als ik deze verklaring wijzig. 

Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website en/of hoor je dit rechtstreeks van me door een bericht per e-mail.  

 

Heb je nog vragen? Stel ze me gerust via info@d-ly.nl

Deze verklaring [2020.01] is voor het laatst gewijzigd op 14-12-2020